תודה רבה לכל המרצות והמרצים שהגישו הצעות מרתקות להרצאות בשבוע חינוך על הבר

אנו עוברות על כל הבקשות וניצור קשר במהרה